วิธีฝาก-ถอน วิธีใช้ระบบฝาก – ถอนอัตโนมัติ

ส่วนของการใช้ระบบถอนอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน

1. Login หน้าเว็บ

howtoabc 2017 1 - 1

2. ที่กล่อง ระบบ เติมเครดิต Auto คลิกฝากถอน

howtoabc 2017 2 - 2

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือกถอนเงิน

howtoabc 2017 3 - 3

4. เลือกบัญชี User ที่ต้องการ

howtoabc 2017 4 - 4

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน

howtoabc 2017 5 - 5

6. เลือกบัญชี

howtoabc 2017 6 - 6

7. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน

howtoabc 2017 7 - 7

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

howtoabc 2017 8 - 8

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน

howtoabc 2017 9 - 9

ส่วนของการใช้ระบบฝากอัตโนมัติ

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน

1. Login หน้าเว็บ

howtoabc 2017 10 - 10

2. ที่กล่อง ระบบ เติมเครดิต Auto คลิกฝากถอน

howtoabc 2017 11 - 11

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือกฝากเงิน

howtoabc 2017 12 - 12

4. เลือกบัญชี User ที่ต้องการ

howtoabc 2017 13 - 13

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการฝากเงิน

howtoabc 2017 14 - 14

6. ใส่เลขที่บัญชี 4 ตัวท้ายที่ท้านได้ฝากเงินเข้ามา

howtoabc 2017 15 - 15

7. ใส่จำนวนเงิน วันที่และเวลาที่ท่านฝากเงินเข้ามาให้ถูกต้อง

howtoabc 2017 16 - 16

8. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

howtoabc 2017 17 - 17