วิธีใช้ APP

วิธีใช้ sbo-betth App

1. เข้าไปยัง link download แล้วกดดาวน์โหลด

howto app 1 - 1

2. ยอมรับเงื่อนไข

howto app 2 - 2

3. รอการติดตั้ง

howto app 3 - 3

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

howto app 4 - 4

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งไม่ปลอดภัย ให้เข้าไปยังการตั้งค่าความปลอดภัย

howto app 5 - 5

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง

howto app 6 - 6DOWNLOAD APP ที่นี่https://www.youtube.com/watch?v=qnOyKChVYKc