วิธีเล่นสมัคร Turnover แลก Zeny

1. เพื่อเข้าแลกสินค้าจาก Turnover แลก Zeny ที่ Zenymall

ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน

img 1 - 1

ส่วนการใช้งาน Zenymall​

1. กรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

img 2 l - 2

2. คลิกที่ Zenymall เพื่อเข้าเว็บ Zenymall.com

img 2 r - 3

3. ท่านสมาชิกสามารถ sign in ผ่านหน้าเว็บ Zenymall.com ได้โดยตรงเช่นกัน แต่ต่อท้าย user ของท่านให้เติม @sbo-betth

img 3 - 4

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1. กรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้

img 4 - 5